s
About Us

 

โครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัดสร้างอาคารฯ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยังได้เมตตาไปเป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาญาติธรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างอาคาร และเครื่องมือแพทย์ฯ หลวงพ่อกัณหาปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ ทุกศาสนา… มันมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…”

การประชุมเพื่อเตรียมงาน 109 มหาราช Run For Life

109 ปี 109 ล้าน / การประชุมเพื่อเตรียมงาน 109 มหาราช Run For Life

IMG_1289

IMG_1289

IMG_1296

IMG_1296

IMG_1305

IMG_1305

IMG_1312

IMG_1312

IMG_1316

IMG_1316

IMG_1321

IMG_1321

IMG_1336

IMG_1336

IMG_1340

IMG_1340

IMG_1348

IMG_1348

IMG_1350

IMG_1350

IMG_1352

IMG_1352

IMG_1356

IMG_1356

IMG_1272

IMG_1272

IMG_1287

IMG_1287

การประชุมเพื่อเตรียมงาน 109 มหาราช Run For Life

     บรรยากาศการประชุม ณ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อเตรียมงาน 109 มหาราช Run For Life เพื่อหารายได้ ร่วมสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

     โดยมีฝ่ายเสธกองทัพภาคที่ 2 , พลเอก ธงชัย ตระสินธ์ ประธานสมาพันธ์นักวิ่งภาคอีสาน , คณะทำงาน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา , กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดโคราช นายกเทศมนตรี และส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

Date:
พฤษภาคม 12, 2018

Facebook