s
About Us

 

โครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัดสร้างอาคารฯ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้าง ทั้งนี้ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ยังได้เมตตาไปเป็นประธานรับผ้าป่าสามัคคี จากคณะศรัทธาญาติธรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบสร้างอาคาร และเครื่องมือแพทย์ฯ หลวงพ่อกัณหาปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ ทุกศาสนา… มันมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…”

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา

109 ปี 109 ล้าน / ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา

2017052501170525021411

2017052501170525021411

2017052501170525021411

2017052501170525021411

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ “เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา” สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นัดซ้อมทุกวันพุธ เวลา 17.30 น. พบกันที่ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน โทร 095-1987030

Date:
มีนาคม 5, 2018

Facebook